Breng samen het coronavirus in Nederland onder controle!

Doet u ook mee?


App info

Neem dagelijks 1 minuut de tijd om zelf te rapporteren, ook als u gezond bent. Help onze wetenschappers te identificeren:

  • Wat zijn de risicovolle gebieden in Nederland?
  • Waar ontwikkelen ziektes met symptomen van het coronavirus zich sneller dan elders?
  • Welke vraag ontwikkelt zich waar en wanneer voor medische ondersteuning?

Veel gestelde vragen


Van wie is de COVID Radar app?
Wat is het doel van dit wetenschappelijk onderzoek?
Verdient iemand geld met mijn gegevens?
Krijg ik ook gezondheidsadvies?
Wat onderscheidt de COVID Radar van andere COVID apps?
Welke verschillen zijn er tussen de RIVM Radar en de LUMC COVID Radar?
Is de COVID Radar een van de apps waar de overheid het over heeft?
Hoe groot is het COVID Radar initiatief inmiddels?
Is er ook een website waar ik mijn gegevens kan invullen?
Wie gebruikt mijn data?
Hoe wordt mijn data beschermd?
Hoe kan ik mijn data verwijderen?
Waarom is de app moeilijk te vinden in de app stores?
Welke data wordt er verzameld?
Waarom wordt de data 5 jaar opgeslagen?
Zijn jullie langs de ethische commissie geweest?
Is de COVID Radar app beschikbaar voor oudere versies dan Android 6.0 en iOS 11.0?
Waarom vragen jullie zoveel toestemmingen in de Android app?
Is er een versie voor blinden en slechtzienden?
Hoe vaak zal ik de data invullen?
Wat wordt er met mijn suggesties voor verbeteringen gedaan?
Is het mogelijk zelf de taal van de COVID Radar app in te stellen?
Kan ik mijn profiel in de app aanpassen?
Kan ik mijn postcode wijzigen?
Kan ik vanuit het buitenland mee doen?
Voor hoeveel personen kan ik gegevens invullen?
Kan ik data over de afgelopen periode invullen?
Als ik op versturen klik, worden dan de gegevens van alle personen verstuurd?
Kan ik de app invullen als ik andere gezondheidsklachten heb, zoals astma of hooikorst?
Voor mijn werk kom ik in contact met veel mensen (supermarktmedeweker, gastouder, etc), kan ik dit aangeven?
Waar kan ik suggesties of feedback over de app delen?
Kan ik de vragenlijst nog invullen als mijn antwoord groter is dan het maximum dat ik kan invullen?
Hoe wordt er voor gezorgd dat de populatie representatief is en de radar de juiste inzichten toont?

Over het onderzoek

Het LUMC verzamelt met de COVID Radar gegevens over klachten en het gedrag van mensen. Hiermee willen we een beter beeld krijgen van hoe de epidemie met het coronavirus (COVID-19) zich in uw regio ontwikkelt. Dat doen we door de gegevens die u ons geeft, heel goed te analyseren. Op die manier zoeken we met wetenschappelijk onderzoek aanknopingspunten om het virus beter onder controle te krijgen.

Het belang van deelname
In Nederland wordt tot nu toe beperkt getest of mensen het coronavirus hebben of niet. Iemand wordt alleen getest als hij/zij symptomen heeft, is opgenomen in het ziekenhuis, tot een kwetsbare doelgroep behoort, of zelf in de gezondheidszorg werkzaam is. Hierdoor weten we tot nu toe nog niet precies hoeveel mensen in Nederland besmet zijn met het virus. Door van zoveel mogelijk mensen in Nederland wel gegevens over klachten te verzamelen, kunnen we onderzoeken hoeveel mensen het coronavirus hebben (gehad) en waar zij in Nederland verblijven. Met deze gegevens proberen we te voorspellen wie een groot risico loopt en wie minder en wat de te verwachten zorgvraag zal zijn: hoeveel coronapatiënten verwachten we waar en wanneer? Uw bijdrage aan dit onderzoek is erg belangrijk om tot populatiegerichte advisering te komen en de behoefte aan zorg te kunnen voorspellen. Heeft u vragen over de app? Mail dan naar covidradar@lumc.nl.

Privacy
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in Nederland en voor een periode van maximaal 5 jaar bewaard. De informatie wordt gebruikt voor onderzoek door medische overheidsinstanties en academische onderzoekscentra. Een gebruiker van deze app kan gebruik maken van de rechten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar het contactadres genoemd in de colofon van de app.