Privacy Policy

Uw gegevens

Alle door u ingezonden gegevens worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden veilig opgeslagen in Nederland en maximaal 5 jaar bewaard. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID-19). Uitsluitend medische overheidsinstanties en academische onderzoekscentra zullen de gegevens ontvangen en gebruiken. Deze app heeft geen commerciƫle doelstelling. De gegevens worden niet gebruikt voor commerciƫle activiteiten.

Uw rechten

De door u ingezonden gegevens worden verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden op basis van de toestemming die u hiervoor heeft gegeven bij het starten van de app. U heeft het recht deze toestemming in te trekken. Eveneens heeft u het recht om te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, onder de voorwaarden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daarvoor stelt. Elke gebruiker van de app kan gebruikmaken van deze rechten door een bericht te sturen naar covidradar@lumc.nl. U kunt eveneens contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het LUMC. Tenslotte heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Houdt u er rekening mee dat gegevens ook tijdelijk kunnen achterblijven in de geschiedenis (web-cache) van uw telefoon of tablet. Het besturingssysteem van uw apparaat verwijdert dit automatisch.

Contactgegevens LUMC

Leids Universitair Medisch Centrum Albinusdreef 2, 2333 ZA leiden

covidradar@lumc.nl

Functionaris voor gegevensbescherming: infoavg@lumc.nl